Екипът на igra.spechelime.com организира играта „Търсим вашето мнение“, в която потребителите дават своя вот за любимата им услуга в техния град. Участие в играта могат да вземат физически лица от всяко населено място в страната. След попълване на регистрационната форма, участниците трябва да обосноват предложението си в посоченото поле. Регистрацията е безплатна и не е обвързана с покупка. Долупосочените Общи условия уреждат реда, начина на участие и предоставените награди от СпечелиМе.

 

I. Участие в играта

I.I Участие в играта могат да вземат потребители без ограничение във възрастта.

I.II. Участие в томболите с награди, определени от екипа на СпечелиМе, могат да вземат единствено физически лица, навършили 18 години.

I.III. За да вземе участие в играта, потребителят трябва да се регистрира от логин формата в сайта. При попълване на полетата, участникът е длъжен да впише своите данни (три имена, местоживеене, електронна поща и телефон за контакт). Потребителят има възможността да се регистрира и със своя Facebook акаунт.

I.IV. Във формата за предложение, участникът трябва да посочи своята любима услуга от града, в който живее или да избере услуга от друго населено място.

I.VI. След изпращането на регистрационната форма на електронната поща на СпечелиМе, администраторският екип на сайта ще прегледа предложението и при коректно попълнени данни, гласът на участника ще бъде зачетен.

I.VII. Всеки участник има право да гласува еднократно от един IP адрес и с една електронна поща. Забранява се използването на програми или сайтове за промяна на IP адреси и прокси сървъри. Нарушителите могат да бъдат отстранени от участие в играта.

I.VIII. Регистрираните потребители имат възможността да гласуват с положителен или отрицателен вот за всяка предложена фирма без значение от категорията и населеното място.

 

II. Потребителско име

II.I Организаторът на играта не носи отговорност за истинноста на потребителското име и дали то засяга други права на интелектуалната собственост.

II.II. Участникът носи пълната отговорност за действията, които се извършват от потребителското му име и данните за контакт.

II.III. Участникът е длъжен да сигнализира екипа на СпечелиМе при неправомерна употреба на потребителското му име, както и при опит за нелегално използване на данните му.

 

III. Награди

Наградите, раздавани от организаторите на играта „Търсим вашето мнение“, определени на базата на получените гласове от съответната услуга. Екипът си запазва правото да модифицира предоставените награди, както и да променя крайния срок за подаване на гласовете.

Първо място: Изграждане на функционален уеб сайт за фирмата, събрала най-много гласове в проучването. При наличие на съществуващ сайт, наградата ще бъде избрана от собственика вид реклама в spechelime.com.

Второ място: Банер позиция на избрано от победителя място на сайта за период от шест месеца.

Томбола с награди (за потребителите): Всеки потребител, който се регистрира и предостави своята препоръка за любимата си услуга, ще вземе участие в месечната томбола на СпечелиМе с парични и предметни награди.

 

IV. Срокове за участие

IV.I. Крайният срок за подаване на предложения и гласуване в играта е 10.12.2016 г. След изтичане на тази дата всички изпратени предложения няма да бъдат зачетени и потребителят няма да вземе участие в томболата с награди.

IV.II. Екипът на СпечелиМе ще прегледа обстойно всички подадени предложения и ще определи големия победител в играта на 21.12.2016 г чрез специална секция в сайта.

 

V. Съгласие с общите условия

V.I. Чрез натискане бутона „Съгласен съм с Общите условия“, който се намира във формата за регистрация, участникът декларира, че е запознат и се съгласява с Общите условия и се задължава да ги спазва безусловно.

 

VI. Промени в общите условия

VI.I. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от организаторите на играта, с оглед на нейното усъвършенстване и допълване.

VI.II. Измененията и допълненията на Общите условия се публикуват в сайта на СпечелиМе и влизат в сила за всички участници в деня на публикуването им.

VI.III. Организаторите прекратяват участието в играта на участник, който е заявил изрично, чрез изпращане на e-мейл до екипа, че не се съгласява с посочените Общи условия.